Ürün Adı  
Akaryakıt (TL/da)  
Elektrik (TL/da)  
Gübre (TL/da)
İlaç (TL/da)  
Tohum/Fide (TL/da)  
Su Ücreti (TL/da)  
İş Gücü (TL/da)  
Makina Amortisman Tamirbakım (TL/da)  
Arazi Kira/Sermaye Faizi (TL/da)  
Diğer Malzemeler  
Yan Ürün Geliri  
Fiyat  
Sabit Tesis Amortismanı (TL/da)  
Sulama Tesis Tutarı (TL/da)  
Sulama Ekonomik Ömrü (Yıl)  
Sera Tesis Tutarı (TL/da)  
Bahçe Tesis Tutarı (TL/da)  
Bahçe Ekonomik Ömrü (Yıl)  
Bahçe Tesis Süresi (Yıl)  
Diğer Tesis Tutarı (TL/da)  
Diğer Ekonomik Ömrü (Yıl)  
Alan(da)  
Verim (kg/da)  
   
     
Toplam Üretim Değeri (TL/da) Label  
Toplam Üretim Masrafları (TL/da) Label  
Net Gelir (TL/da) Label  
Net Gelir (Arazi S.Faizi Hariç) (TL/da) Label  
Ürün Maliyeti (TL/kg) Label  
Ürün Maliyeti (Arazi S.Faizi Hariç) (TL/kg) Label  
Değişen Masraflar (TL/da) Label  
Sabit Masraflar (TL/da) Label